La Carita-stiftelsen grundades 1997 av kommerserådet Toivo Uolevi Kulomäki och fru Harriet Carita Kulomäki.

Stiftelsens målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland. ”I takt med att det relativa antalet äldre stiger och konjunkturerna växlar, ökar trycket att säkerställa de äldres välbefinnande. La Carita-stiftelsens centrala målsättning är att stöda sådan verksamhet som ger nya lösningar för tryggandet av de äldres välbefinnande även i framtiden”, konstaterar stiftelsens grundare kommerserådet Toivo Kulomäki och fru Harriet Kulomäki.

Stiftelsens båda grundare bidrog under sin livstid på ett betydande sätt till stiftelsens verksamhet och utveckling.

Kommerserådet Toivo U. Kulomäki avled 6.10.2017 vid nästan 104 års ålder. Han var aktivt med i utvecklingen av stiftelsens verksamhet nästan ända till slutet av sitt liv.

Fru Harriet Kulomäki avled vid 91 års ålder 2.12.2021. Hon spelade också en betydande roll i utvecklingen och finansieringen av stiftelsen.

Stiftelsens målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland. ”I takt med att det relativa antalet äldre stiger och konjunkturerna växlar, ökar trycket att säkerställa de äldres välbefinnande. La Carita-stiftelsens centrala målsättning är att stöda sådan verksamhet som ger nya lösningar för tryggandet av de äldres välbefinnande även i framtiden”, konstaterar stiftelsens grundare kommerserådet Toivo Kulomäki och fru Harriet Kulomäki.

Stiftelsens båda grundare bidrog under sin livstid på ett betydande sätt till stiftelsens verksamhet och utveckling.

Kommerserådet Toivo U. Kulomäki avled 6.10.2017 vid nästan 104 års ålder. Han var aktivt med i utvecklingen av stiftelsens verksamhet nästan ända till slutet av sitt liv.

Fru Harriet Kulomäki avled vid 91 års ålder 2.12.2021. Hon spelade också en betydande roll i utvecklingen och finansieringen av stiftelsen.