La Carita-stiftelsen grundades 1997 av kommerserådet Toivo Uolevi Kulomäki och fru Harriet Carita Kulomäki.

Stiftelsen strävar till att främja välbefinnandet bland äldre och åldrande i Finland.

”I takt med att det relativa antalet äldre stiger och konjunkturerna växlar, ökar trycket att säkerställa de åldrandes välbefinnande. La Carita-stiftelsens centrala målsättning är att stöda sådan verksamhet som ger nya lösningar för tryggandet av de äldres välbefinnande även i framtiden.” konstaterar stiftelsens grundare kommerserådet Toivo Kulomäki och fru Harriet Kulomäki.

Stiftelsen strävar till att främja välbefinnandet bland äldre och åldrande i Finland.

”I takt med att det relativa antalet äldre stiger och konjunkturerna växlar, ökar trycket att säkerställa de åldrandes välbefinnande. La Carita-stiftelsens centrala målsättning är att stöda sådan verksamhet som ger nya lösningar för tryggandet av de äldres välbefinnande även i framtiden.” konstaterar stiftelsens grundare kommerserådet Toivo Kulomäki och fru Harriet Kulomäki.