Hederspris

Sedan 2002 har La Carita-stiftelsen delat ut hederspris till arbetsgrupper som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Till en början delades prisen ut i samarbete med Centralförbundet för de gamlas väl rf och sedan 2006 tillsammans med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf.

År 2011 började man också samarbeta med fackförbundet Tehy – som ett resultat av detta delades det första hederspriset för chefer för äldrearbetet ut, och därefter har de delats ut årligen.

Hederspris

Hederspris

Sedan 2002 har La Carita-stiftelsen delat ut hederspris till arbetsgrupper som har utmärkt sig för god äldreomsorg. Till en början delades prisen ut i samarbete med Centralförbundet för de gamlas väl rf och sedan 2006 tillsammans med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf.

År 2011 började man också samarbeta med fackförbundet Tehy – som ett resultat av detta delades det första hederspriset för chefer för äldrearbetet ut, och därefter har de delats ut årligen.

Hederspris