La Carita-stiftelsen sköts och representeras av sin styrelse. Dessutom har stiftelsen ett ombud och en ekonomiförvaltare.

Styrelsens sammansättning

 • Medicine doktor, specialistläkare i geriatrik
  Otto Lindberg, ordförande
 • Investeringschef Heidi Joutsenlahti
 • Ekonomi- och förvaltningschef Christer Fallström
 • Verksamhetsledare Anni Lausvaara
 • Ekonomie magister Matti Salmivuori
 • Medicine doktor, specialistläkare i geriatrik
  Otto Lindberg, ordförande
 • Investeringschef Heidi Joutsenlahti
 • Ekonomi- och förvaltningschef Christer Fallström
 • Verksamhetsledare Anni Lausvaara
 • Ekonomie magister Matti Salmivuori

Stiftelsens ombudsman

Ekonomie magister Matti Salmivuori

tfn 0400 500 726
e-post: matti.salmivuori@hotmail.com

Ekonomie magister Matti Salmivuori

tfn 0400 500 726
e-post: matti.salmivuori@hotmail.com

Stiftelsens ekonomiförvaltare

Investeringschef Heidi Joutsenlahti

tfn 050 363 2648
e-post: heidi.jaan@gmail.com

Investeringschef Heidi Joutsenlahti

tfn 050 363 2648
e-post: heidi.jaan@gmail.com