Stiftelsen målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland.

Stiftelsen förverkligar sin målsättning genom att inom gerontologisk och socialgerontologisk forskning stöda projekt vars resultat bedöms ge viktigt bidrag till utvecklingen inom äldreomsorgen. Stiftelsen stöder också praktisk tillämpning av denna forskning. Stiftelsen ser en viktig uppgift i att förstärka den praktiska äldreomsorgens anseende.

Verksamhet i tre dimensioner

Ända sedan starten har stiftelsens verksamhet byggt på att stöda vetenskaplig forskning inom gerontologi. Stödet har riktats till praktiska projekt vars resultat kan tillämpas för att utveckla service för äldre och säkerställa deras välfärd.

”Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap”, konstaterar stiftelsens styrelseordförande, medicine doktor, Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet betecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer.

Den tredje dimensionen handlar om att utveckla de äldres närmiljö så att den bättre motsvarar äldre personers behov. Här koncentrerar sig stiftelsen på att stöda projekt som bidrar till att göra den dagliga verksamheten i äldreboendeenheter mera stimulerande.

Aktuellt

Prisbelönt

Under vårens lopp delade La Carita-stiftelsen ut tre hederspris à 1 500 euro till arbetsgrupper som utför gott arbete inom äldreomsorgen. Pristagarna valdes på traditionellt vis av närvårdar- och primärvårdarförbundet SuPer på vars riksomfattande utbildningsdagar föreningen Henkiikö på Kittilä åldringshem samt vårdavdelningen på Sagu servicecentrum mottog var sitt pris. Dessutom utdelades ett pris till Bottenhavets sjukhem på SuPer:s svenskspråkiga utbildningsdagar.

Prisbelönt

La Carita-stiftelsen har i samarbete med Societas Gerontologica Fennica ry lediganslagit ett treårigt stipendium för ett projekt inom gerontologisk forskning. Stipendiets belopp är sammanlagt 150 000 euro och fördelar sig över åren 2011-2013. I ansökningarna beaktas de förväntade forskningsresultatens praktiska tillämpbarhet och betydelse för att främja de äldres välbefinnande.

Stiftelsen målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland.

Stiftelsen förverkligar sin målsättning genom att inom gerontologisk och socialgerontologisk forskning stöda projekt vars resultat bedöms ge viktigt bidrag till utvecklingen inom äldreomsorgen. Stiftelsen stöder också praktisk tillämpning av denna forskning. Stiftelsen ser en viktig uppgift i att förstärka den praktiska äldreomsorgens anseende.

Verksamhet i tre dimensioner

Ända sedan starten har stiftelsens verksamhet byggt på att stöda vetenskaplig forskning inom gerontologi. Stödet har riktats till praktiska projekt vars resultat kan tillämpas för att utveckla service för äldre och säkerställa deras välfärd.

”Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap”, konstaterar stiftelsens styrelseordförande, medicine doktor, Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet betecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer.

Den tredje dimensionen handlar om att utveckla de äldres närmiljö så att den bättre motsvarar äldre personers behov. Här koncentrerar sig stiftelsen på att stöda projekt som bidrar till att göra den dagliga verksamheten i äldreboendeenheter mera stimulerande.

Aktuellt

Prisbelönt

Under vårens lopp delade La Carita-stiftelsen ut tre hederspris à 1 500 euro till arbetsgrupper som utför gott arbete inom äldreomsorgen. Pristagarna valdes på traditionellt vis av närvårdar- och primärvårdarförbundet SuPer på vars riksomfattande utbildningsdagar föreningen Henkiikö på Kittilä åldringshem samt vårdavdelningen på Sagu servicecentrum mottog var sitt pris. Dessutom utdelades ett pris till Bottenhavets sjukhem på SuPer:s svenskspråkiga utbildningsdagar.

Prisbelönt

La Carita-stiftelsen har i samarbete med Societas Gerontologica Fennica ry lediganslagit ett treårigt stipendium för ett projekt inom gerontologisk forskning. Stipendiets belopp är sammanlagt 150 000 euro och fördelar sig över åren 2011-2013. I ansökningarna beaktas de förväntade forskningsresultatens praktiska tillämpbarhet och betydelse för att främja de äldres välbefinnande.