Stiftelsens målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland.

Stiftelsen förverkligar sin målsättning genom att stöda vetenskaplig gerontologisk forskning, särskilt på socialgerontologins område, samt genom att stöda den praktiska tillämpningen av denna forskning och göra den känd.  Stiftelsen ser en viktig uppgift i att stärka den praktiska äldreomsorgens anseende.

Verksamhet i tre dimensioner

Ända sedan starten har stiftelsens verksamhet byggt på att stöda vetenskaplig forskning inom gerontologi.  Stödet har riktats till praktiska projekt vars resultat kan tillämpas för att utveckla service för äldre och säkerställa deras välfärd.

”Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap”, konstaterar stiftelsens styrelseordförande Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet kännetecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer.

Den tredje dimensionen handlar om att utveckla de äldres närmiljö så att den bättre motsvarar äldre personers behov. Här koncentrerar sig stiftelsen på att stöda projekt som bidrar till att göra den dagliga verksamheten i äldreboendeenheter mera stimulerande.

Aktuellt

SV

La Carita-stiftelsen har igen i samarbete med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer belönat enheter och team som utmärkt sig för god äldreomsorg. I februari-mars 2022 delades priset ut till Essotes servicecenter Saimaanharju i S:t Michel, Kymsotes gruppboende Eskolakodin Kotva i Kotka, Tupahoiva i Sastamala och Esselunden i Pedersöre. 

Prisbelönt

La Carita-stiftelsen har igen belönat en chef för äldrearbetet som utmärkt sig. Priset delades ut under Tehys webbinarium 30.9.2021 och gick till Teija Alatalo, som fungerar som avdelningsskötare inom hemvården vid Torneå välfärdstjänster. 

På bilden till vänster La Carita-stiftelsens styrelseordförande Otto Lindberg, i mitten Teija Alatalo och till höger Tehy:s första viceordförande Anna-Leena Brax. 

Prisbelönt

La Carita-stiftelsen har igen i samarbete med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer belönat vårdenheter och -team som utmärkt sig för god äldreomsorg. Hederspriset gick i år till hemvården vid Essote, Jalasjärvi hemvård, grupphemmet Orion vid Palvelukoti Pohjola i Tammerfors och Hagalund pensionärscenter i Nykarleby. Nedan finns en länk till SuPers webbplats, där det finns mer information om de belönade finskspråkiga enheterna och en länk till en video som Hagalund pensionärscenter gjort om mottagandet av priset. 

Stiftelsen målsättning är att främja hälsa och välfärd hos äldre och åldrande i Finland.

Stiftelsen förverkligar sin målsättning genom att inom gerontologisk och socialgerontologisk forskning stöda projekt vars resultat bedöms ge viktigt bidrag till utvecklingen inom äldreomsorgen. Stiftelsen stöder också praktisk tillämpning av denna forskning. Stiftelsen ser en viktig uppgift i att förstärka den praktiska äldreomsorgens anseende.

Verksamhet i tre dimensioner

Ända sedan starten har stiftelsens verksamhet byggt på att stöda vetenskaplig forskning inom gerontologi. Stödet har riktats till praktiska projekt vars resultat kan tillämpas för att utveckla service för äldre och säkerställa deras välfärd.

”Vetenskapen som sådan för oss inte vidare, vi behöver personer som kan tillämpa ny kunskap”, konstaterar stiftelsens styrelseordförande, medicine doktor, Otto Lindberg, specialistläkare i geriatrik. De tiotusentals yrkeskunniga personer som år efter år på anstalter, i öppenvården och i andra stödfunktioner orkar göra sitt bästa för att främja de äldres välbefinnande är i nyckelposition då ny kunskap skall tillämpas i praktiken. För att stöda denna nyckelgrupps interna och externa anseende beviljar La Carita-stiftelsen årligen hederspris åt team och aktiva individer vilkas verksamhet betecknas av hög kvalitet och omsorg och dessutom av positiva, arbetsutvecklande innovationer.

Den tredje dimensionen handlar om att utveckla de äldres närmiljö så att den bättre motsvarar äldre personers behov. Här koncentrerar sig stiftelsen på att stöda projekt som bidrar till att göra den dagliga verksamheten i äldreboendeenheter mera stimulerande.

Aktuellt

SV

La Carita-stiftelsen har igen i samarbete med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer belönat enheter och team som utmärkt sig för god äldreomsorg. I februari-mars 2022 delades priset ut till Essotes servicecenter Saimaanharju i S:t Michel, Kymsotes gruppboende Eskolakodin Kotva i Kotka, Tupahoiva i Sastamala och Esselunden i Pedersöre. 

Prisbelönt

La Carita-stiftelsen har igen belönat en chef för äldrearbetet som utmärkt sig. Priset delades ut under Tehys webbinarium 30.9.2021 och gick till Teija Alatalo, som fungerar som avdelningsskötare inom hemvården vid Torneå välfärdstjänster. 

På bilden till vänster La Carita-stiftelsens styrelseordförande Otto Lindberg, i mitten Teija Alatalo och till höger Tehy:s första viceordförande Anna-Leena Brax. 

Prisbelönt

La Carita-stiftelsen har igen i samarbete med Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer belönat vårdenheter och -team som utmärkt sig för god äldreomsorg. Hederspriset gick i år till hemvården vid Essote, Jalasjärvi hemvård, grupphemmet Orion vid Palvelukoti Pohjola i Tammerfors och Hagalund pensionärscenter i Nykarleby. Nedan finns en länk till SuPers webbplats, där det finns mer information om de belönade finskspråkiga enheterna och en länk till en video som Hagalund pensionärscenter gjort om mottagandet av priset.