askoadmin

Under vårens lopp delade La Carita-stiftelsen ut tre hederspris à 1 500 euro till arbetsgrupper som utför gott arbete inom äldreomsorgen. Pristagarna valdes på traditionellt vis av närvårdar- och primärvårdarförbundet SuPer på vars riksomfattande utbildningsdagar föreningen Henkiikö på Kittilä åldringshem samt vårdavdelningen på Sagu servicecentrum mottog var sitt pris. Dessutom utdelades ett pris till Bottenhavets sjukhem på SuPer:s svenskspråkiga utbildningsdagar.

La Carita-stiftelsen har i samarbete med Societas Gerontologica Fennica ry lediganslagit ett treårigt stipendium för ett projekt inom gerontologisk forskning. Stipendiets belopp är sammanlagt 150 000 euro och fördelar sig över åren 2011-2013. I ansökningarna beaktas de förväntade forskningsresultatens praktiska tillämpbarhet och betydelse för att främja de äldres välbefinnande.