Understöd för aktiverande verksamhet

2009 började La Carita-stiftelsen stöda initiativ som strävar till att öka den aktiverande verksamheten i boendeenheter för äldre. Som första led i att befrämja aktiverande verksamhet beviljade stiftelsen ett stipendium åt flöjtduon Vire för konserter som hölls på äldrevårdsenheter i Helsingfors.

Avsikten är att också i fortsättningen stöda aktiverande verksamhet för äldre och att öka den här stödformens andel av stiftelsens totala bidragsgivning.