La Carita-stiftelsen har i samarbete med Societas Gerontologica Fennica ry lediganslagit ett treårigt stipendium för ett projekt inom gerontologisk forskning. Stipendiets belopp är sammanlagt 150 000 euro och fördelar sig över åren 2011-2013. I ansökningarna beaktas de förväntade forskningsresultatens praktiska tillämpbarhet och betydelse för att främja de äldres välbefinnande.