La Carita -säätiön ovat perustaneet vuonna 1997 kauppaneuvos Toivo Uolevi Kulomäki ja rouva Harriet Carita Kulomäki.

Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.”Vanhusten suhteellisen osuuden kasvaessa ja suhdanteiden vaihdellessa paineet vanhusten hyvinvoinnin varmistamiselle kasvavat. La Carita -säätiön keskeisenä tavoitteena on tukea sellaista toimintaa, jolla voidaan löytää uusia ratkaisumalleja vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessakin”, toteavat säätiön perustajat kauppaneuvos Toivo Kulomäki ja rouva Harriet Kulomäki.

Molemmat säätiön perustajat vaikuttivat elinaikanaan merkittävästi säätiön toimintaan ja sen kehittämiseen.

Kauppaneuvos Toivo U. Kulomäki kuoli 6.10.2017 elettyään lähes 104 vuotiaaksi. Hän toimi aktiivisesti säätiön toiminnan kehittämisessä lähes elämänsä loppuun saakka.

Rouva Harriet Kulomäki kuoli 91 vuotiaana 2.12.2021. Myös hän oli merkittävässä roolissa säätiön kehittäjänä ja rahoittajana.

Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.”Vanhusten suhteellisen osuuden kasvaessa ja suhdanteiden vaihdellessa paineet vanhusten hyvinvoinnin varmistamiselle kasvavat. La Carita -säätiön keskeisenä tavoitteena on tukea sellaista toimintaa, jolla voidaan löytää uusia ratkaisumalleja vanhusten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulevaisuudessakin”, toteavat säätiön perustajat kauppaneuvos Toivo Kulomäki ja rouva Harriet Kulomäki.

Molemmat säätiön perustajat vaikuttivat elinaikanaan merkittävästi säätiön toimintaan ja sen kehittämiseen.

Kauppaneuvos Toivo U. Kulomäki kuoli 6.10.2017 elettyään lähes 104 vuotiaaksi. Hän toimi aktiivisesti säätiön toiminnan kehittämisessä lähes elämänsä loppuun saakka.

Rouva Harriet Kulomäki kuoli 91 vuotiaana 2.12.2021. Myös hän oli merkittävässä roolissa säätiön kehittäjänä ja rahoittajana.