LA CARITA -SÄÄTIÖN JAKAMAT APURAHAT

1998

”Vanhusten ortostaattisten verenpainereaktioiden ennustemerkitys”
LL Suvi-Marja Hakala

”Omahoitaja dementoituneen ja hoitavan omaisen tukena”
THM Kaija Viitakoski

”Varhaiskuntoutuksen vaikutus dementoituneen ja hänen perheensä toimintakykyyn,
terveyteen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön”
LT Petteri Viramo

1999

”Voidaanko monialaisella toimintakykykartoituksella ohjata hoitoa ja
kuntoutusta perusterveydenhuollossa niin, että vanhusten fyysinen ja psyykkinen
toimintakyky säilyy pitempään ja täten elämänlaatu paranee”
LT Kaija Puusjärvi

”Att åldras mellan två kulturet. äldre finländska invandrares liv, hälsa och
återflyttandet från Sverige till Finland”
FD Anneli Sarvimäki

2000

”Suunterveys edistää seniorien hyvinvointia”
HLT Miira Vehkalahti

”Svenskspråkiga åldringars sociala nätverk, medborgerlida aktiviteter och hälsa
på ÅLAND och ÖSTERBOTTEN”
VM Fredrica Ahlqvist

”Iäkkään henkilön toive omasta hoidosta ja käsitys hyvästä kuolemasta”
LL Marja-Liisa Laakkonen

”RAI- arviointijärjestelmän tuki pitkäaikaispotilaan itsemääräämisoikeudessa”
Erikoissairaanhoitajat Martta Ruohonen ja Leena Sandell

2001

”Moniammatillisen ja monitekijäisen hoidon vaikuttavuus iäkkäillä sairaalapotilailla
sekavuusoireyhtymän ennusteeseen”
LL Jouko Laurila

”Dementiaa sairastavien potilaiden omaishoitajien elämänhallinta”
TtM Tarja Välimäki

2002

”Iäkkään naisen osteoporoosi ja sen hoito: Estrogeeni, alendronaatti, vai molemmat
yhdessä? Lääkehoidon vaikutus luutiheyteen ja –metaboliaan, kohdun fysiologiaan
sekä naisen elämänlaatuun.”
LL Sirpa Eviö

”Gastrokopia, kolonoskopia ja psykiatrinen iäkkäiden potilaiden tutkimisessa ja
hoidossa: esimerkkinä hyvin iäkkäiden pepetinen ulkustauti.”
LL Lauri Seinelä

”Sotainvalidien ja –veteraanien puolisoiden kokemukset omaishoitajana toimimisesta”
2002 TtM Päivi Eskola

”Päätöksenteko vanhustenhoidossa asumismuodon suhteen”
Puustellintie 12, 95410 Kiviranta

”Vanhusten hoitotyötä tekevien työntekijöiden tulevaisuuden toimintaympäristöt ja
kvalifikaatiovaatimukset”
TtM Tyyne Marja Hassi

”Iäkkäiden murtumat: ilmaantuvuus, vaaratekijät, hoidon ja kuntoutuksen kustannukset
sekä kuntoutuksen vaikuttavuus”
TtM Maarit Piirtola

2003

”Third age in northern Finnish cities – a preventive and rehabilitative viewpoint”
Prof. Simo Koskisen kaupunkielvin työryhmä

”Iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyys.”
TtM Hanna Palkeinen

”Ikääntyminen ja ikääntyvät syrjäkylillä”
VTM Leena Vuorinen

”Miesten vaihdevuorien hormonihoito terveydenhuollon priorisoinnin ja
medikalisaation kentässä.”
YTM, LK Kirsi Vainionpää

2004

”Lyhytaikaisen laitoshoidon merkitys omaishoitajan huolenpitosuhteessa jaksamisessa”
THM Sirpa Salin

2005

”Iäkkäät lääkehoidon toteuttajina – kokemuksia ja käsityksiä lääkkeistä”
Proviisori Johanna Jyrkkä

”Iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyys”
TtM Hanna Palkeinen

2006

”Iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyys”
TtM Hanna Palkeinen

”Laaja-alaisen kaatumisten ehkäisyohjelman vaikutukset yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden
kaatumisten psykososiaalisiin riskitekijöiden sekä psykososiaaliseen ja
kognitiiviseen toimintakykyyn”
TtM Noora Sjösten

2010

”Muistitoimintojen Heikentymisen Ehkäisytutkimus (FINGER)”
LT Miia Kivipelto

1998

”Vanhusten ortostaattisten verenpainereaktioiden ennustemerkitys”
LL Suvi-Marja Hakala

”Omahoitaja dementoituneen ja hoitavan omaisen tukena”
THM Kaija Viitakoski

”Varhaiskuntoutuksen vaikutus dementoituneen ja hänen perheensä toimintakykyyn,
terveyteen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön”
LT Petteri Viramo

1999

”Voidaanko monialaisella toimintakykykartoituksella ohjata hoitoa ja
kuntoutusta perusterveydenhuollossa niin, että vanhusten fyysinen ja psyykkinen
toimintakyky säilyy pitempään ja täten elämänlaatu paranee”
LT Kaija Puusjärvi

”Att åldras mellan två kulturet. äldre finländska invandrares liv, hälsa och
återflyttandet från Sverige till Finland”
FD Anneli Sarvimäki

2000

”Suunterveys edistää seniorien hyvinvointia”
HLT Miira Vehkalahti

”Svenskspråkiga åldringars sociala nätverk, medborgerlida aktiviteter och hälsa
på ÅLAND och ÖSTERBOTTEN”
VM Fredrica Ahlqvist

”Iäkkään henkilön toive omasta hoidosta ja käsitys hyvästä kuolemasta”
LL Marja-Liisa Laakkonen

”RAI- arviointijärjestelmän tuki pitkäaikaispotilaan itsemääräämisoikeudessa”
Erikoissairaanhoitajat Martta Ruohonen ja Leena Sandell

2001

”Moniammatillisen ja monitekijäisen hoidon vaikuttavuus iäkkäillä sairaalapotilailla
sekavuusoireyhtymän ennusteeseen”
LL Jouko Laurila

”Dementiaa sairastavien potilaiden omaishoitajien elämänhallinta”
TtM Tarja Välimäki

2002

”Iäkkään naisen osteoporoosi ja sen hoito: Estrogeeni, alendronaatti, vai molemmat
yhdessä? Lääkehoidon vaikutus luutiheyteen ja –metaboliaan, kohdun fysiologiaan
sekä naisen elämänlaatuun.”
LL Sirpa Eviö

”Gastrokopia, kolonoskopia ja psykiatrinen iäkkäiden potilaiden tutkimisessa ja
hoidossa: esimerkkinä hyvin iäkkäiden pepetinen ulkustauti.”
LL Lauri Seinelä

”Sotainvalidien ja –veteraanien puolisoiden kokemukset omaishoitajana toimimisesta”
2002 TtM Päivi Eskola

”Päätöksenteko vanhustenhoidossa asumismuodon suhteen”
Puustellintie 12, 95410 Kiviranta

”Vanhusten hoitotyötä tekevien työntekijöiden tulevaisuuden toimintaympäristöt ja
kvalifikaatiovaatimukset”
TtM Tyyne Marja Hassi

”Iäkkäiden murtumat: ilmaantuvuus, vaaratekijät, hoidon ja kuntoutuksen kustannukset
sekä kuntoutuksen vaikuttavuus”
TtM Maarit Piirtola

2003

”Third age in northern Finnish cities – a preventive and rehabilitative viewpoint”
Prof. Simo Koskisen kaupunkielvin työryhmä

”Iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyys.”
TtM Hanna Palkeinen

”Ikääntyminen ja ikääntyvät syrjäkylillä”
VTM Leena Vuorinen

”Miesten vaihdevuorien hormonihoito terveydenhuollon priorisoinnin ja
medikalisaation kentässä.”
YTM, LK Kirsi Vainionpää

2004

”Lyhytaikaisen laitoshoidon merkitys omaishoitajan huolenpitosuhteessa jaksamisessa”
THM Sirpa Salin

2005

”Iäkkäät lääkehoidon toteuttajina – kokemuksia ja käsityksiä lääkkeistä”
Proviisori Johanna Jyrkkä

”Iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyys”
TtM Hanna Palkeinen

2006

”Iäkkäiden kotona asuvien ihmisten yksinäisyys”
TtM Hanna Palkeinen

”Laaja-alaisen kaatumisten ehkäisyohjelman vaikutukset yli 65-vuotiaiden ikääntyneiden
kaatumisten psykososiaalisiin riskitekijöiden sekä psykososiaaliseen ja
kognitiiviseen toimintakykyyn”
TtM Noora Sjösten

2010

”Muistitoimintojen Heikentymisen Ehkäisytutkimus (FINGER)”
LT Miia Kivipelto