Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tieteellistä gerontologista tutkimusta sekä tähän tutkimukseen perustuvaa käytännön sovellutusta ja tunnetuksi tekemistä. Säätiö pitää tärkeänä työkenttänään myös vanhustyön suorittajatason tekemän työn arvostuksen kohottamista.

Toiminnan kolme ulottuvuutta

Säätiön toiminnan käynnistymisestä alkaen toiminnan tärkeä kulmakivi on ollut gerontologisen tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Tukea on osoitettu sellaisille käytännönläheisille hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa vanhusten palvelujen kehittämisessä ja vanhusväestön hyvinvoinnin varmistamisessa

”Pelkällä tieteellä ei kuitenkaan päästä eteenpäin, tarvitaan uuden tiedon soveltajia”, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri Otto Lindberg. Keskeisessä asemassa ovat ne kymmenet tuhannet työlleen omistautuneet ammattilaiset, jotka laitoksissa, avohoidossa ja muissa tukipalveluissa vuodesta toiseen jaksavat tehdä parhaansa vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän avainryhmän sisäisen ja yleisen arvostuksen nostamiseksi La Carita -säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja tiimeille ja toimijoille, joiden työtä hyvän laadun ja välittämisen lisäksi luonnehtivat positiiviset työtä kehittävät innovaatiot.

Toiminnan kolmantena keskeisenä ulottuvuutena on vanhusten toiminta-ympäristön muokkaaminen vastaamaan ikäihmisten tarpeita.

Ajankohtaista

Vanhustyön johtajan palkinto

26.4.2023

La Carita -sääätiö on jälleen palkinnut ansioituneen vanhustyön johtajan. Tunnustuspalkinnon sai Tehyn opintopäivillä 26.4.2023 Elina Rahkola, joka työskentelee palveluvastaavana intervalli- ja kuntoutusyksikössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Lue lisää…

Tunnustuspalkinnot

23.3.2023

La Carita -säätiö on palkinnut yhteistyössä Superliiton kanssa hyvää vanhusten hoivatyötä tehneitä yksiköitä ja tiimejä. Tunnustuspalkinnon saivat tänä vuonna Emmin Kammari Kaarinasta, Jyränkölä setlementin Konsulinna Koivukoti Heinolasta ja Rovaniemen kaupungin kotihoidon Pohjolantiimin Koskitiimi.
Lue lisää…

Tehdään iästä numero

7.10.2022

La Carita -säätiö on ryhtynyt tukemaan Vanhustyön keskusliiton aloitteesta käynnistettyä Tehdään iästä numero -kansanliikettä, jonka tavoitteena on muuttaa ikäasenteita myönteisemmiksi yhteiskunnassamme.

Kansanliikkeen käynnistystilaisuus pidettiin 4.10.2022 Kinopalatsissa Helsingissä. Kuvassa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara avaamassa tilaisuutta.
Lue lisää…

Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tieteellistä gerontologista tutkimusta sekä tähän tutkimukseen perustuvaa käytännön sovellutusta ja tunnetuksi tekemistä. Säätiö pitää tärkeänä työkenttänään myös vanhustyön suorittajatason tekemän työn arvostuksen kohottamista.

Toiminnan kolme ulottuvuutta

Säätiön toiminnan käynnistymisestä alkaen toiminnan tärkeä kulmakivi on ollut gerontologisen tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Tukea on osoitettu sellaisille käytännönläheisille hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa vanhusten palvelujen kehittämisessä ja vanhusväestön hyvinvoinnin varmistamisessa

”Pelkällä tieteellä ei kuitenkaan päästä eteenpäin, tarvitaan uuden tiedon soveltajia”, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri Otto Lindberg. Keskeisessä asemassa ovat ne kymmenet tuhannet työlleen omistautuneet ammattilaiset, jotka laitoksissa, avohoidossa ja muissa tukipalveluissa vuodesta toiseen jaksavat tehdä parhaansa vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän avainryhmän sisäisen ja yleisen arvostuksen nostamiseksi La Carita -säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja tiimeille ja toimijoille, joiden työtä hyvän laadun ja välittämisen lisäksi luonnehtivat positiiviset työtä kehittävät innovaatiot.

Toiminnan kolmantena keskeisenä ulottuvuutena on vanhusten toiminta-ympäristön muokkaaminen vastaamaan ikäihmisten tarpeita.

Ajankohtaista

Vanhustyön johtajan palkinto

26.4.2023

La Carita -sääätiö on jälleen palkinnut ansioituneen vanhustyön johtajan. Tunnustuspalkinnon sai Tehyn opintopäivillä 26.4.2023 Elina Rahkola, joka työskentelee palveluvastaavana intervalli- ja kuntoutusyksikössä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Lue lisää…

Tunnustuspalkinnot

23.3.2023

La Carita -säätiö on palkinnut yhteistyössä Superliiton kanssa hyvää vanhusten hoivatyötä tehneitä yksiköitä ja tiimejä. Tunnustuspalkinnon saivat tänä vuonna Emmin Kammari Kaarinasta, Jyränkölä setlementin Konsulinna Koivukoti Heinolasta ja Rovaniemen kaupungin kotihoidon Pohjolantiimin Koskitiimi.
Lue lisää…

Tehdään iästä numero

7.10.2022

La Carita -säätiö on ryhtynyt tukemaan Vanhustyön keskusliiton aloitteesta käynnistettyä Tehdään iästä numero -kansanliikettä, jonka tavoitteena on muuttaa ikäasenteita myönteisemmiksi yhteiskunnassamme.

Kansanliikkeen käynnistystilaisuus pidettiin 4.10.2022 Kinopalatsissa Helsingissä. Kuvassa Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara avaamassa tilaisuutta.
Lue lisää…