Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tieteellistä gerontologista tutkimusta, erityisesti sosiaaligerontologian osa-aluetta sekä tähän tutkimukseen perustuvaa käytännön sovellutusta ja tunnetuksi tekemistä. Säätiö pitää tärkeänä työkenttänään myös vanhustyön suorittajatason tekemän työn arvostuksen kohottamista.

Toiminnan kolme ulottuvuutta

Säätiön toiminnan käynnistymisestä alkaen toiminnan tärkeä kulmakivi on ollut gerontologisen tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Tukea on osoitettu sellaisille käytännönläheisille hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa vanhusten palvelujen kehittämisessä ja vanhusväestön hyvinvoinnin varmistamisessa

”Pelkällä tieteellä ei kuitenkaan päästä eteenpäin, tarvitaan uuden tiedon soveltajia”, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri Otto Lindberg. Keskeisessä asemassa ovat ne kymmenet tuhannet työlleen omistautuneet ammattilaiset, jotka laitoksissa, avohoidossa ja muissa tukipalveluissa vuodesta toiseen jaksavat tehdä parhaansa vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän avainryhmän sisäisen ja yleisen arvostuksen nostamiseksi La Carita -säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja tiimeille ja toimijoille, joiden työtä hyvän laadun ja välittämisen lisäksi luonnehtivat positiiviset työtä kehittävät innovaatiot.

Toiminnan kolmantena keskeisenä ulottuvuutena on vanhusten toiminta-ympäristön muokkaaminen vastaamaan ikäihmisten tarpeita. Tässä säätiö on keskittynyt tukemaan hankkeita, jotka antavat virikkeitä vanhusten asumisyksiköiden päivittäiseen toimintaan.

Ajankohtaista

Tunnustuspalkinnot

13.3.2022

La Carita säätiö on jälleen palkinnut yhteistyössä Superliiton kanssa hyvää vanhusten hoivatyötä tehneitä yksiköitä ja tiimejä. Tunnustuspalkinnon saivat vuoden 2022 helmi-maaliskuussa Essoten Saimaanharjun palvelukeskus Mikkelistä, Kymsoten Eskolakodin ryhmäkoti Kotva Kotkasta, Tupahoiva Sastamalasta ja Esselunden Pedersörestä.
Lataa esittelyvideo
Lue lisää…

Vanhustyön johtajan palkinto

30.9.2021

La Carita -säätiö on taas palkinnut ansioituneen vanhustyön johtajan. Palkinnon sai Tehyn webinaarissa 30.9.2021 Teija Alatalo, joka toimii Tornion hyvinvointipalvelujen kotihoidon osastonhoitajana.

Kuvassa vasemmalla La Carita -säätiön hallituksen puheenjohtaja Otto Lindberg, keskellä Teija Alatalo ja oikealla Tehyn 1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.
Lue lisää…

Tunnustuspalkinnot

16.3.2021

La Carita -säätiö on palkinnut jälleen yhteistyössä Superliiton kanssa hyvää vanhustyötä tekeviä hoitoyksiköitä ja -tiimejä. Tunnustuspalkinnon saivat tänä vuonna Essoten kotihoito, Jalasjärven kotihoito, Palvelukoti Pohjolan ryhmäkoti Orion Tampereelta ja Hagalund pensionärcenter Uusikaarlepyystä. Alla linkki SuPerin sivuille, jossa kerrotaan lisätietoa palkituista suomenkielisistä yksiköistä, ja linkki Hagalund pensionärcenterin tekemään videoon palkinnon saamisesta.
Lue lisää…

Säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla tieteellistä gerontologista tutkimusta, erityisesti sosiaaligerontologian osa-aluetta sekä tähän tutkimukseen perustuvaa käytännön sovellutusta ja tunnetuksi tekemistä. Säätiö pitää tärkeänä työkenttänään myös vanhustyön suorittajatason tekemän työn arvostuksen kohottamista.

Toiminnan kolme ulottuvuutta

Säätiön toiminnan käynnistymisestä alkaen toiminnan tärkeä kulmakivi on ollut gerontologisen tieteellisen tutkimuksen tukeminen. Tukea on osoitettu sellaisille käytännönläheisille hankkeille, joiden tulokset ovat sovellettavissa vanhusten palvelujen kehittämisessä ja vanhusväestön hyvinvoinnin varmistamisessa

”Pelkällä tieteellä ei kuitenkaan päästä eteenpäin, tarvitaan uuden tiedon soveltajia”, toteaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, geriatrian erikoislääkäri Otto Lindberg. Keskeisessä asemassa ovat ne kymmenet tuhannet työlleen omistautuneet ammattilaiset, jotka laitoksissa, avohoidossa ja muissa tukipalveluissa vuodesta toiseen jaksavat tehdä parhaansa vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämän avainryhmän sisäisen ja yleisen arvostuksen nostamiseksi La Carita -säätiö jakaa vuosittain tunnustuspalkintoja tiimeille ja toimijoille, joiden työtä hyvän laadun ja välittämisen lisäksi luonnehtivat positiiviset työtä kehittävät innovaatiot.

Toiminnan kolmantena keskeisenä ulottuvuutena on vanhusten toiminta-ympäristön muokkaaminen vastaamaan ikäihmisten tarpeita. Tässä säätiö on keskittynyt tukemaan hankkeita, jotka antavat virikkeitä vanhusten asumisyksiköiden päivittäiseen toimintaan.

Ajankohtaista

Tunnustuspalkinnot

13.3.2022

La Carita säätiö on jälleen palkinnut yhteistyössä Superliiton kanssa hyvää vanhusten hoivatyötä tehneitä yksiköitä ja tiimejä. Tunnustuspalkinnon saivat vuoden 2022 helmi-maaliskuussa Essoten Saimaanharjun palvelukeskus Mikkelistä, Kymsoten Eskolakodin ryhmäkoti Kotva Kotkasta, Tupahoiva Sastamalasta ja Esselunden Pedersörestä.
Lataa esittelyvideo
Lue lisää…

Vanhustyön johtajan palkinto

30.9.2021

La Carita -säätiö on taas palkinnut ansioituneen vanhustyön johtajan. Palkinnon sai Tehyn webinaarissa 30.9.2021 Teija Alatalo, joka toimii Tornion hyvinvointipalvelujen kotihoidon osastonhoitajana.

Kuvassa vasemmalla La Carita -säätiön hallituksen puheenjohtaja Otto Lindberg, keskellä Teija Alatalo ja oikealla Tehyn 1. varapuheenjohtaja Anna-Leena Brax.
Lue lisää…

Tunnustuspalkinnot

16.3.2021

La Carita -säätiö on palkinnut jälleen yhteistyössä Superliiton kanssa hyvää vanhustyötä tekeviä hoitoyksiköitä ja -tiimejä. Tunnustuspalkinnon saivat tänä vuonna Essoten kotihoito, Jalasjärven kotihoito, Palvelukoti Pohjolan ryhmäkoti Orion Tampereelta ja Hagalund pensionärcenter Uusikaarlepyystä. Alla linkki SuPerin sivuille, jossa kerrotaan lisätietoa palkituista suomenkielisistä yksiköistä, ja linkki Hagalund pensionärcenterin tekemään videoon palkinnon saamisesta.
Lue lisää…